Calendar

Pobal / Community

Ranganna / Classes

Grianghraif / Photos

              Fáilte go hÁras Inis Gluaire – Erris Bilingual Arts Centre

        Ag Ceiliúradh 10 Bliain            Celebrating 10 years of Excellence!

  Mayo County Council   and Aras Inis Gluaire, Erris Arts Centre

Tír Sáile Artist Residency Programme

Fáiltíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíne Iorrais roimh aighneachtaí faoi thrí cinn de thionscadail ealaíne poiblí/cónaitheacht in Iorras, Contae Mhaigh Eo.

Is deis iontach é seo d’ealaíontóirí oibriú le pobail agus athchuairt a thabhairt ar roinnt de shuíomhanna dealbhóireachta Thír Sáile le léargas úr ealaíne agus le cur chuige na linne seo i gcleachtas ealaín pobail. Forbraíodh imchuairt Tír Sáile ar dtús beagnach 25 bliain ó shin agus tá clár cuimsitheach cothabhála agus deisithe ar bun ann anois, móide comharthaíocht úr agus suíomh idirlín úr, a sheolfar in éineacht leis an gclár cónaitheachta.

Mayo County Council and Aras Inis Gluaire/Erris Arts Centre invites submissions for three public art projects/residencies in Erris, County Mayo.

This is an exciting opportunity for artists to work with communities and revisit some of the Tír Sáile sculpture trail sites with new artistic vision and approaches to contemporary public art practice. The original trail was developed nearly 25 years ago and is currently undergoing a thorough maintenance programme including repairs, new signage and a new website, to be launched alongside the residency programme.

Mullet Drama Group le 'Eye for an Eye Darling'
Mullet Drama Group present hilarious comedy drama 'Eye for an Eye Darling'. Peter decides to throw an anniversary party for wife Amanda. Scatty housekeeper Mildred sees Peter with Caroline - a caterer. Amanda thinks Peter is cheating and hires a detective. Peter sees Amanda with the detective and, thinking she is cheating too, hires another detective. Eventually four detectives are hired by different people. Everyone thinks someone is carrying on with someone else! Márta 31ú & Aibreán 1ú/2ú March 31st & April 1st/2nd 8pm Cead Isteach €10 Ticéidí le fáil in Áras Inis Gluaire anois
Féile na bPáistí
The annual feast of Easter fun for children lán le ceoil, dráma, ealaíon, damsa, scannán agus go leor eile Aibreán 18ú, 19ú agus 20th April 18th, 19th and 20th 10.00 r.n. go 3.00i.n. 10.00am to 3..pm €40 Páiste amháin €70 Beirt ón gclann céanna €90 Triúr nó níos mó ón gclann céanna Le níos eolas: 097 81079 nó angela@arasinisgluaire.ie
Award-winning string band TRUE NORTH from Oregon, USA
Award-winning string band TRUE NORTH from Oregon, USA, performs at the Erris Arts Centre at 8.30pm on Wednesday 19th April for an evening of outstanding musicianship, memorable songs, and gorgeous vocal harmonies. Ronnie Norton of Lonesome Highway (Dublin) says True North's songs "would have done Harlan Howard proud, and their strong storytelling nails your foot to the floor till each one lets you loose." More detailed info for whatever use you may have for it: True North is comprised of three fantastic multi- instrumentalists (guitar, mandolin, banjo, bass, octave mandolin, resonator guitar, ukulele) and lead singer-songwriter Kristen Grainger. She is earning national acclaim as a singer/songwriter, winning the Wintergrass song contest and coming in second at MerleFest last year. She's been a finalist in the Kerrville (Texas) and Telluride (Colorado) Bluegrass Festival songwriting competitions -- those two and MerelFest are among the three most prestigious national contests in Americana/folk songwriting. Her song Be Here Now won IMEA Folk Song of the Year,
Cineclub na nÓg ag taispéant 'Sing'
Scannán 'Sing' agus Ceardlann le pháistí 4-12 bhliain d'áois Film and Workshop for children 4-12years 4-6.30pm Déardaoin 13ú Aibreán Thursday 13th April Cead Isteach €5