Féilire / Calendar

Clár Imeachtaí / Programme of Events

Ranganna / Classes

Sonraí Teicniúla / Technical Details

Ionadú (Place) by Pamela de Brí
Taispeántas aonair de phrionta, péinteáil agus fís-shaothar le Pamela de Brí Déanann an t-ealaíontóir iniúchadh ar théamaí áite - talamh, baile, suíomh, comhthéacs-ionaid agus ionadú. A solo exhibition of print, painting and video works by Pamela De Brí The artist explores themes of place – land, home, location, context placing and replacing. Opening in Áras Inis Gluaire on Thursday 5th August
QQI Level 6 Broadcasting Course
NEW QQI L6 BROADCASTING TRAINING PROGRAMME due to commence September 2021 in Áras Inis Gluaire, Belmullet This course will introduce you to the broadcasting media industry with a strong emphasis on the practical skills necessary to work in Radio, Television, Feature Writing and Production Design. For more information email info@arasinisgluaire.ie
Campaí Samhraidh in Áras Inis Gluaire in éineacht le Muintearas Teo
Campaí Samhraidh trí mheán na gaeilge do pháistí Scoil Náisiúnta. Campa 1: 12ú-16ú Iúil, Campa 2: 19ú-23ú Iúil, Campa 3: 26ú-30ú Iúil 10r.n. go 2.30 i.n. Breis Eolais: 097 81079 nó info@arasinisgluaire.ie

Our Sponsors