Áras Inis Gluaire

097 81079 | info@arasinisgluaire.ie
Aras Inis Gluaire

Ranganna & Ceardlanna / Classes & Workshops

RANGANNA GAEILGE 

Beidh ranganna Gaeilge ar siúl in Áras inis Gluaire i gcomhar le hÚdaras na Gaeltachta agus Gaeilge Iorrais

(a) Rang do dhaoine atá díreach ag tosú ag fogh,ain teanga na Gaeilge

(b) Rang do dhaoine a bhfuil caighdeán Gaeilge réasúnta maith acu

Beidh béim láidir ar an teanga labhartha sa dá rang seo.  Beidh na ranganna ag tosú i mí Deireadh Fomhair,  6-7 i.n.daoine atá ag foglaim gaeilge don chéad uair,  7-8.30 i.n. daoine a bhfuil caighdeán réasúnta acu.

Costas an ranga ná €5 an rang.  

Cuir claoch ar 097 81079 nó cuir ríomhphost chuig angela@arasinisglauire.ie má theastaíonn uait clarú.

 

Áras Inis Gluaire, in conjunction with Údaras na Gaeltachta & Gaeilge Iorrais,  will be running  Irish Language Classes

(a) Class for beginners (People with no Irish or very basic level)

 The emphasis during both courses will be on  Conversational Irish. 

This will start in October, beginners 7-7 and people with a good grasp of the Irish language 7-8.30pm 

The cost of the course is €5  per class

To register please call 097 81079 or email angela@arasinisgluaire

 

RANGANNA CEOIL

Ranganna Ceoil ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin in Áras Inis Gluaire

  • Giotár
  • Bosca Ceoil
  • Méarchlár
  • Fidil
  • Concairtín

Music Classes  on Wednesday evenings at Áras Inis Gluaire

Classes in the following:

  • Guitar
  • Accordion
  • Keyboard
  • Fiddle
  • Concertina

Ealaín 

Ranganna Ealaíne ar siúl gach Luan san iarnóin.

Má tá suim agat sna ranganna seo cuir glaoch ar 097 81079 chun clarú

Art in the Afternoon every Monday  – call 097 81079 to register

DAMHSA

Nolan Bailey School of Irish Dance for children every Wednesday 4pm – 6pm Call Angela on 087-9208422