Áras Inis Gluaire

097 81079 | info@arasinisgluaire.ie
Aras Inis Gluaire

Faoi / About

Fáilte go hÁras Inis Ghluaire, an t-aon ionad ealaíona dhá-theangach in Éirinn, suite i lár tír-dhreach álainn ar leithinis Iorras. Oileán is ea Inis Ghluaire, amach ó chósta Ceantar Iorrais,ar díbríodh Chlann Lir ar feadh 300 bliain mar ealaigh. An misean atá againn, seirbhís cultúrtha, sóisialta, oideachais agus eacnamaíochta a sholáthar thríd na healaíona, do phobal Iorrais, i láthair nádúrtha fíor-álainn. Is áis ealaíona den chéad scoth í Áras Inis Ghluaire. Tá páirc spraoi taobh amuigh den ionad do pháistí, gairdín agus spás maith páirceála.

Failte go hÁras Inis Gluaire, Ireland’s only bilingual arts centre, situated in the beautiful environs of Belmullet town on the Erris Peninsula. Inis Gluaire is an island off the coast of the Mullet Peninsula where the fabled Children of Lir were banished for 300 years to live out their lives as swans. Our mission is to provide a cultural, social, economic and educational service, via the medium of the arts, for and on behalf of the Erris community, one of Ireland’s most outstanding areas of natural beauty.    Áras Inis Gluaire is a purpose built, state-of-the-art arts space that is part of Áisleann Bhéal an Mhuirthead (Belmullet Civic Centre). Outside, there is a children’s playground, landscaped areas and generous car parking facilities.

 

Áiseanna Áras Inis Ghluaire:

 • Amharclann 170 suíocháin in-ghiorraithe (don amharclann nó do phictiúrlann)
 • Spás gailearaí do thaispeántais atá ainmnithe i gcuimhne ar Rita Nolan, údar an leabhar Within Mullet agus a bhí mar ionadaí ar Bhord Ionad Ealaíona Iorras Teoranta, an comhlacht a ritheann an Áras.
 • Stiúideo taifead le áis raidió áitiúil – Iorras Fm
 • Seomraí feisteas
 • Spás oifige
 • Fáiltiú agus caifé

 

 

Áras Inis Gluaire includes:

 • a 170 seat auditorium (for theatre and cinema) with retractable seating
 • an exhibition / gallery space – which is named after Rita Nolan, author of Within the Mullet and former member of Ionad Ealaíona Iorras Teoranta, the company that runs the Áras
 • a recording studio, including a local radio facility – Iorras FM
 • dressing rooms
 • meeting rooms
 • administration space
 • a reception and café area

Tá mílte fáilte roimh chuairteoirí, le breathnú thart, cupán caife a bheith acu nó le labhairt leis an bhfoireann oibre atá ar fáil le daoine a thaispeáint thart

We welcome all visitors, either to browse and have a fresh cup of coffee, or to engage with our staff who are always on hand to show you around. Tá mile mile fáilte roimh chách.

Chríochnaigh Ionad Ealaíona Iorras Teo, an Seirbhís Cúirte agus Údarás na Gaeltachta an fhoirgneamh Eanair 2007 agus d’oscail an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa go hoifigiúil í 21 Aibreán 2007. Chosain an togra breis agus €6 milliúin. Tá clár ealaíona á reáchtáil ag Áras Inis Ghluaire ó 2007, agus teagmháil seasta á dhéanamh againn le healaíontóirí gairmiúla agus amaitéarach ó chuile genre ealaíona. Reáchtálann muid ceardlanna, tréimhsí cónaitheach pobail agus club scannánaíochta

 

I measc na cláir oideachais a chuireann muid ar fáil, tá scríbhneoireacht chruthaitheach, fís-ealaín, grianghrafadóireacht, ceol traidisiúnta, Cúrsa LPT faoi SOLAS, a thugann deis do 20 mac léinn oideachas a fháil san ilmhéan, ceapadóireacht gréasáin, cumarsáid agus i ndearadh grafach. Bíonn clár raidió pobal Iorras FM craolta beo gach Aoine agus Satharn ónár stiúideo anseo agus gradaim Náisiúnta bronnta air faoin rannóg Cláir Coimisiúnaithe.

 

Bhí lúcháir orainn go raibh an deis againn leithéidí Sean Keane, Damien Dempsey, Mick Flannery, Foil Arms & Hog, The Fureys, Johnny McEvoy, Pat Shortt, The Mullet Drama, The Erris Players, Eleanor McEvoy, The David Munnelly Band, Jon Kenny, Matt Cunningham, the Halloran Brothers, City Theatre Dublin, National Youth Orchestra of Ireland, the Garda Band, Eleanor Shanley, Liam Óg Ó Flynn, Paddy Glackin, Mairéad and Tríona Ní Dhomhaill, the Fanzini Brothers, Fíbín, Sharon Shannon, Donal O’Kelly and Dick Gaughan, a bheith ar stáitse anseo againn.

Ionad Ealaíona Iorras Teo., The Court Service and Údarás na Gaeltachta completed the building of Áras Inis Gluaire in January 2007 and it was officially opened by an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íos on 21st April 2007. The total value of the project was estimated to be in excess of €6 million. Since 2007, Áras Inis Gluaire has run an annual arts programme, engaging with professional and amateur artistes in all artistic genres.

 

We run workshops, school/community residencies and cinema clubs. Educational programmes include creative writing, visual art, photography, traditional music and IT. Our Local Training Initiative (LTI) has operated under the auspices of SOLAS for the last five years offering over 20 students training in Multi Media, Web Authoring, Event Management and SYOB. The local community radio station, Iorras FM, airs live every Friday and Saturday from our inhouse studio and has won national awards in the Commissioned Programming Category.

 

It has been our pleasure to host, amongst others, Sean Keane, Damien Dempsey, Mick Flannery, the Erris Players, Eleanor McEvoy, The David Munnelly Band, Jon Kenny, Matt Cunningham, the Halloran Brothers, City Theatre Dublin, National Youth Orchestra of Ireland, the Garda Band, Eleanor Shanley, Liam Óg Ó Flynn, Paddy Glackin, Mairéad and Tríona Ní Dhomhaill, the Fanzini Brothers, Fíbín, Sharon Shannon, Donal O’Kelly and Dick Gaughan.

Sonraí Teicniúla

Cliceáil anseo le do thoil le sonraíocht theicniúla Áras Inis Ghluaire a fheiceáil (doiciméad PDF).

 

Technical Details

Please click here to download technical specifications for Aras inis Gluaire (PDF document).